“Onze passie voor het vak is…

de kortste weg naar Kwaliteit!”

Kwaliteit & Duurzaamheid 

Afwerkingsbedrijf JOS SURINX is een goed georganiseerd bedrijf dat klanttevredenheid prioritair stelt in haar algemeen dagelijks beleid.

 

Daarnaast stellen wij voor onszelf en voor de uitgevoerde werken de allerhoogste kwaliteitsnormen op technisch vlak. Ons doel is een constante kwaliteit te garanderen om een duurzame uitvoering der werken te bekomen.

 

Kwaliteit bekom je enkel door bekwame vakmannen in te zetten bij het realiseren van creaties met streng geselecteerde producten. Duurzaamheid is een concreet engagement om zoveel mogelijk te streven naar bouwtechnieken en producten die zo weinig mogelijk ons milieu en leefomgeving belasten. Als milieubewuste aannemer zijn we op de hoogte van de wettelijke verplichtingen op het vlak van duurzaam bouwen.

 

We leveren U graag advies bij de nodige administratie van de actuele subsidies van de overheid of andere instanties.

Historiek:
1995.

Zaakvoerder Jos Surinx start een afwerkingsbedrijfje. Een kleinschalige éénmanszaak zonder helpende arbeiders of bedienden, zoals dat gaat met alle startende ondernemingen. Muur- en plafondbekleding is zijn specialiteit. Zijn passie, werkijver, professionaliteit, flexibiliteit en hoge afwerkingsgraad doen snel de ronde.

 

 

2002.

Na een jarenlange en vruchtbare periode van hard werken, gecombineerd met subtiel vakmanschap, groeit het klanten-, en personeelsbestand zienderogen en wordt de huidige vennootschap opgericht. Onder de vakbekwame en kritische leiding van Jos groeit het bedrijf uit tot een kleine KMO, ondersteund door 21 arbeiders en 1 kantoorbediende, waar kwaliteit en professionaliteit bovenaan staan.

Zorgeloos bouwen met een Erkend Aannemer

Bent u van plan uw huis te bouwen of te renoveren? Dan is het belangrijk om beroep te doen op een aannemer met kennis en ervaring. De waardering en erkenning die een aannemer ontvangt van zijn klanten, zet ook anderen aan om te kiezen voor deze aannemer.

Een maximale garantie echter hebt U wanneer U ook werkelijk samenwerkt met een aannemer die ook erkend is door het Belgisch Ministerie van Economie, dienst Kwaliteit, Veiligheid en Erkenning van Aannemers in de Bouw. Een label dat onze firma hoog in het vaandel draagt, en elke 5 jaar opnieuw, met zekere fierheid kan in ontvangst nemen.

 

Een goede organisatie binnen de onderneming is hiervoor een van de belangrijkste basisvoorwaarden. Onze firma legt de nadruk op de verbintenis die ze aangaat om correct te handelen en de werken op een kwalitatieve manier uit te voeren. Wanneer het gaat over werken met akoestische, thermische, waterbestendige of brandwerende normen, is het voor een klant belangrijk om te weten dat zijn leverancier al het nodige doet om volledig in orde te zijn met de wettelijk geldende voorschriften en normen.

De vraag van de klant naar kwaliteitsgaranties is ongetwijfeld gerechtvaardigd en zal enkel nog toenemen naarmate nieuwe technieken en producten op de markt zullen komen. Stellen dat labels en certificaten allerhande een afdoend antwoord op deze vraag bieden, is wat kort door de bocht, maar geven de bouwer toch een bepaalde zekerheid en vertrouwen. Een gecertifieerde  aannemer dient steeds een adequate controle uit te voeren. Onze firma ijvert daarom ook voor de herwaardering van bestaande wettelijke systemen en hamert op de noodzaak aan een constante opleiding en bijscholing voor eigen werkmensen, zeker voor het kunnen toepassen van nieuwe technieken waarvoor de klant extra kwaliteitsgaranties wil.

2011.

Ruim 15 jaar na oprichting is het bedrijf uitgegroeid tot een vaste waarde. De naam SURINX werd een begrip. Vele honderden tevreden klanten, zowel de particulier voor hun privéwoning, de professionele bouwfirma voor hun projecten, als de meest artistieke architecten kozen inmiddels voor een betrouwbare afwerking van hoog niveau. Een afwerkingsbedrijf waarop je kan rekenen.
Al snel kwam de noodzaak om een bijkomend dochterbedrijf op te richten onder de benaming Iso&Chape. Op die manier hadden we de mogelijkheid om op nog meer wensen van onze klanten kunnen in te gaan. Een dynamisch team van 27 gespecialiseerde vakmannen en 2 kantoormedewerkers staat dagelijks voor U klaar! Een verhuis naar de nieuwe locatie op de Spelverstraat te Bilzen was een feit, de aanschaf van een eigen zagerij voor maatwerk een “must”.

 

JOS SURINX bvba werd dat jaar ook door het Ministerie van Economie opgenomen in de lijst van “Erkende Aannemers”. Een kwaliteitslabel dat de weerspiegeling is van stabiliteit en betrouwbaarheid als bouwfirma.

 

Vandaag.

Elke dag opnieuw alles in het werk stellen om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen, heeft ons gebracht tot het huidige stabiele en gezonde bedrijf. Meer dan 40 eigen vakmensen op de werven, indien nodig nog ondersteund door tal van selectief uitgekozen vakmensen in onder aanneming, en gestuurd door 6 kantoormedewerkers.

Bent ook U overtuigd?

Wij zijn vereerd U onze service mogen te mogen aanbieden.

Heeft U concrete bouwplannen, aarzel dan niet, en vraag vrijblijvend uw gratis offerte aan.


Onze visie… Onze missie

Elke dag opnieuw stellen wij alles in het werk om aan de verwachtingen van onze klanten te beantwoorden, en dit zowel naar kwaliteit als naar service toe. We investeren gericht in de vernieuwing van onze werkmethodes, en zijn zeer begaan met grondstoffen en materialen van onze leveranciers.  Zo kunnen we beantwoorden aan de meest kritische wensen en verwachtingen van “morgen”.

Daarom stimuleren we onze klanten tot het maken van verstandig keuzes met betrekking tot de afwerkingsmaterialen en methodes, en bieden we een breed aanbod van diensten aan van op elkaar aansluitende activiteiten.

 

 • Onze performantie voortdurend verbeteren en zo het meest professionele afwerkingsbedrijf zijn.
 • Dè referentie zijn op vlak van kwaliteitsvolle dienstverlening met maximale aandacht voor onze klanten van vandaag en morgen.
 • Een voortrekkersrol spelen op de professionele bouwmarkt.
 • Een eigen afwerkingsniveau, dat hoger ligt dan wettelijk voorgeschreven, durven bepalen.

Onze waarden

De Waarden en Normen zijn het DNA van ons bedrijf. Ze verduidelijken ‘wie we zijn’ en ‘waar we voor staan’, kortom wat ons typeert en verbindt.

Onze waarden en normen geven richting aan ons gedrag en bepalen hoe we als bedrijf:

 • De ontvangen opdrachten zullen uitvoeren, terwijl we onze visie trouw blijven en realiseren.
 • Ons dagelijks engageren in het belang van de professionele bouw.
 • Ons laten drijven door passie en vakmanschap.
 • Altijd integer zijn.
 • Al onze engagementen nakomen.
 • Samen groeien en steeds sterker worden.
 • Genieten van alle mooie aspecten in de wereld van bouw